Organisatie

Het bestuur van Stichting Diergeneeskunde Outdoor Event bestaat uit vijf fanatieke studenten. Het 3e bestuur der Stichting Diergeneeskunde Outdoor Event, voor het jaar 2020-2021, heeft zich als volgt geconstitueerd:

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Vice-voorzitter:
Commissaris PR:

Kasper Kraai
Sophie van Liemt
Wilco van Ittersum
Marit van Duijn
Matthieu van Vuuren

Formeel_jpg bijgesneden

v.l.n.r.: Marit, Sophie, Kasper, Wilco, Matthieu

Commissies

Onze commissies helpen ons in de aanloop naar het evenement, maar ook op de dag zelf. In de aanloop naar het evenement staan de mannen en vrouwen van de bouwcommissie (afgekort BouwCo) geregeld in de werkplaats om alle aankleding en hindernissen vorm te geven. Ook de activiteitencommissie en de marktcommissie zijn al druk in de weer. Zij gaan over de workshops, lezingen en het opvullen van de markt met interessante producten en bedrijven. De vrijwilligerscommissie is verantwoordelijk voor de vrijwilligers. Zij regelen voldoende vrijwilligers en sturen ze ook aan op het evenement. De PR commissie is vooral voor het evenement actief en is verantwoordelijk voor de bezoekersaantallen. Nieuw dit jaar is de kindercommissie die verantwoordelijk is voor het vermaak van de jongste bezoekers. 

Vrijwilligers

Een evenement als de het Diergeneeskunde Outdoor Event kan zonder vrijwilligers niet plaatsvinden. Een aantal studenten Diergeneeskunde zetten zich al vrijwillig in tijdens de aanloop naar het evenement door plaats te hebben genomen in één van onze commissies. Naast de commissies zetten velen zich op de dag zelf in als vrijwilliger. In de periode voor het evenement zorgt de vrijwilligerscommissie ervoor dat alle taken bekend zijn en dat alles in goede banen geleid wordt. De taken van de vrijwilligers lopen uiteen van parkeerwachters tot ringmeesters, munt- en lootjesverkoop en EHBO.