Huisregels 

Van bezoekers en deelnemers van ons evenement wordt verwacht dat zij zich aan onze huisregels houden. Lees hieronder wat deze huisregels inhouden. 

 1. Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker. 
 2. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade c.q. letsel ontstaan aan of door bezoekers, dieren van en/of goederen van bezoekers. 
 3. De organisatie kan personen bij ongewenst gedrag naar mens, dier en/of omgeving c.q. het overtreden van deze voorwaarden de toegang weigeren of verwijderen van de locatie van het evenement. 
 4. Het is verboden alcohol te kopen dan wel te nuttigen door iedereen onder 18 jaar. Er kunnen controles van het identiteitsbewijs worden uitgevoerd bij de bar van het Foodplein. 
 5. Roken is NIET toegestaan in de gebouwen en tenten. Daarnaast is ook het Utrecht Science Park rookvrij. Roken mag op alleen op de aanwezige rookgedoogplekken die door de gemeente zijn vastgesteld. Deze zijn te herkennen aan de speciale rooktegels. Bezoekers die zich hier niet aan houden zullen worden aangesproken en riskeren verwijderd te worden van de locatie van het evenement.   
 6. Er wordt een zerotolerance beleid op het gebied van drugs uitgevoerd. Indien er drugs worden aangetroffen bij een bezoeker of een persoon onder invloed blijkt te zijn van drugs zal direct de toegang tot het terrein geweigerd worden dan wel, als de bezoeker al binnen is, van het terrein verwijderd worden.  
 7. Naar het evenement mogen GEEN dieren worden meegenomen zonder toestemming van de organisatie (met uitzondering van honden).   
 8. Enkel gezonde dieren mogen worden meegenomen naar het evenement. 
 9. De verantwoordelijkheid over een dier (bij noodsituaties) ligt bij de eigenaar van het dier. Aanwijzingen van de organisatie dienen daarbij te worden opgevolgd. 
 10. In en rondom de stallen van de Tolakker en in het gebouw van kliniek Paard zijn GEEN honden toegestaan. Op het evenement wordt dit verduidelijkt door middel van verboden toegang voor honden borden. 
 11. Zonder toestemming van de eigenaar is het aanraken en voeren van dieren op het evenement NIET toegestaan. 
 12. Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden door de organisator en haar partners. Alle bezoekers geven bij betreden van het evenemententerrein stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren. 
 13. Het is NIET toegestaan foto’s te maken in de klinieken Gezelschapsdieren, Landbouwhuisdieren en Paard. 
 14. De herbruikbare plastic bekers dienen na gebruik ingeleverd te worden bij de bar op het Foodplein of een van de verzamelpunten op het terrein.