Dierwelzijn statement 

Wij als bestuur van het Diergeneeskunde Outdoor Event hebben dierwelzijn hoog in het vaandel staan. Lees hier verder hoe wij het dierwelzijn tijdens het DOE zullen waarborgen. 

Het doel van het Diergeneeskunde Outdoor Event is om dierenliefhebbers kennis te laten opdoen over dieren en diergeneeskunde.

De faculteit Diergeneeskunde heeft de maatschappelijke taak (en wettelijke plicht) om mensen op te leiden tot dierenarts én om de maatschappij te voorzien van waardevolle informatie over de gezondheid en het welzijn van dieren, in relatie tot mensen en hun omgeving. Ieder jaar is er een enthousiaste groep Diergeneeskunde studenten die het Diergeneeskunde Outdoor Event organiseert.

Dierenwelzijn staat hierbij zeer hoog in het vaandel. Er is een uitgebreid welzijnsplan en een dierwelzijnscommissie (bestaande uit dierenartsen, ondersteund door studenten diergeneeskunde) ziet gedurende de dag toe op de naleving hiervan.

Voor een dierwaardige inzet van dieren in sport en bij ontspanning is het van belang dat de beoefenaars, maar ook het publiek, zich bewust zijn van de impact op het dier. Daar willen we graag aan bijdragen. Bijvoorbeeld door voorlichting en stellingen op borden te plaatsen die mensen aan het denken zetten. We maken deze stellingen in samenwerking met het Centre for Sustainable Animal Stewardship.

Bij de programmaonderdelen met paarden, zoals de minimarathon, willen we laten zien hoe je op een dierwaardige manier paardensport kan beoefenen. In ons welzijnsplan staat beschreven hoe we dit doen. Denk hierbij aan extra veterinaire keuringen van de paarden, regels over het aanbod van ruwvoer, en regels over gebruik van hulpmiddelen. Zo mag een zweep alleen worden gebruikt als hulpmiddel om een paard vanaf de menwagen (als vervanging van het ruiterbeen) bij te sturen en mag er geen kracht achter gezet worden. Overigens is het ook geen wedstrijd waarbij het draait om het winnen van prijzen of winstpunten. We geven wel een speciale prijs aan de diervriendelijkste combinatie.

Door op deze manier te werk te gaan zorgen we voor een dag waarin dierenliefhebbers kennis kunnen opdoen en verbreden over dieren, hun welzijn en de diergeneeskunde. We wensen iedereen een hele mooie dag!