Common page

Organisatie

7598326496_IMG_2787-2

Het 1e bestuur der Stichting Diergeneeskunde Outdoor Event, voor het jaar 2018-2019, heeft zich als volgt geconstitueerd:

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Vice-voorzitter:
Commissaris PR:
Commissaris Marathon:

Robin ten Have
Ghislaine Pels
Joséphine Marchand
Jette van Kooten
Esther Ywema
Maaike Röling

Commissies

Onze commissies helpen ons in de aanloop naar het evenement, maar ook op de dag zelf. In de aanloop naar het evenement staan de mannen en vrouwen van de bouwcommissie (afgekort BouwCo) geregeld in de werkplaats om alle aankleding en hindernissen vorm te geven. Ook de activiteitencommissie en de markcommissie zijn al druk in de weer. Zij gaan over de workshops, lezingen en het opvullen van de markt met interessante producten en bedrijven. De vrijwilligerscommissie is verantwoordelijk voor de vrijwilligers. Zij regelen voldoende vrijwilligers en sturen ze ook aan op het evenement, terwijl de VIP commissie ervoor zorgt dat de VIPs in de watten worden gelegd. De PR commissie is vooral voor het evenement actief en is verantwoordelijk voor de bezoekersaantallen.

Vrijwilligers

Een evenement als de het Diergeneeskunde Outdoor Event kan zonder vrijwilligers niet plaatsvinden. Een aantal studenten Diergeneeskunde zetten zich al vrijwillig in tijdens de aanloop naar het evenement door plaats te hebben genomen in één van onze commissies. Naast de commissies zetten velen zich op de dag zelf in als vrijwilliger. In de periode voor het evenement zorgt de vrijwilligerscommissie ervoor dat alle taken bekend zijn en dat alles in goede banen geleid wordt. De taken van de vrijwilligers lopen uiteen van parkeerwachters tot ringmeesters, munt- en lootjesverkoop en EHBO.